Miten on mahdollista, että tavallinen uskova voi parantaa sairaita? Millä perusteilla sairas parantuu? Seuraavat kolme totuutta vapauttavat sinut parantamaan sairaita ilman suorituspaineita.

Jeesuksen lunastustyö antaa oikeuden parantua

Jeesuksen lunastustyö on sijaiskärsimys. Se tarkoittaa, että Hän kärsi syyttömänä sen, mikä olisi kuulunut syyllisten kärsittäväksi. Tämän työn ansiosta syyllinen on saanut oikeuden olla vapaa rangaistuksesta.

Jumala ilmoitti jo noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, että Hän tulee kantamaan ihmisten syntien lisäksi myös heidän sairautensa. Tämä profetia löytyy Jesajan kirjasta.

Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.Jes.53:3-4

Myös Pietari liittää parantumisen osaksi Jeesuksen lunastustyötä.

Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu.1.Piet.2:24

Raamattu korostaa, että parantuminen tapahtuu Jeesuksen haavojen kautta. Miksi juuri haavojen kautta? Sen tähden, mitä Jeesukselle tehtiin ennen Hänen kuolemaansa. Hänen kehonsa lyötiin ruhjeille ja ruoskittiin syville haavoille. Näin Jeesus otti päällensä sen rangaistuksen, joka kohdistuu ihmiskehoon synnin seurauksena. Näin Hän kantoi meidän sairautemme ja kärsi meidän kipumme!

On tärkeää ymmärtää, että Jeesuksen lunastustyön ansiosta jokainen ihminen on saanut oikeuden parantua. Ihmisellä on oikeus parantua, koska hänen sairautensa on jo kannettu ja hinta parantumisesta maksettu. Siksi voimme rohkeasti rukoilla kenen tahansa sairaan puolesta.

Jeesuksen lunastustyö on antanut jokaiselle ihmiselle oikeuden parantua.

Parantava voima tulee Pyhältä Hengeltä

Ihmisessä itsessään ei ole yliluonnollista parantavaa voimaa. Siksi Jeesus on lähettänyt meille Auttajan, Pyhän Hengen.

Ja minä lähetän teille sen, minkä minun Isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta.Luuk.24:49
Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.Apt.1:8

Jeesus lupasi, että Pyhän Hengen tullessa Hänen opetuslapsensa tulevat saamaan saman voiman, jonka he olivat nähneet Jeesuksen elämässä. Tähän sisältyy myös terveeksi tekevä voima, kuten seuraavista jakeista käy ilmi:

Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut Pyhällä Hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen, hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki Paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan.Apt.10:38
Koko kansanjoukko tahtoi päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voima, joka paransi kaikki.Luuk.6:19

Sama voima, jonka lääkäri Luukas näki lähtevän Jeesuksesta ja parantavan sairaita, tulee Pyhän Hengen kautta jokaiseen Jeesuksen opetuslapseen! Pyhä Henki on sinunkin auttajasi. Hän on aina valmiina parantamaan, kun päätät rukoilla sairaan puolesta. Hänen voimansa riittää parantamaan minkä tahansa sairauden.

Kunnia jokaisesta parantumisesta tulee antaa Jumalalle, koska parantava voima ei ole lähtöisin sinusta, vaan Pyhästä Hengestä. Kun ymmärrät tämän ja opit luottamaan Pyhään Henkeen, pääset vapaaksi omasta yrittämisestä. Sinun täytyy tehdä vain oma osuutesi. Pyhä Henki tekee loput.

Parantuminen tapahtuu Pyhän Hengen voimasta.

Valta parantaa sairaita Jeesuksen nimessä

Mikä sitten on uskovan osuus sairaiden parantamisessa? Vastaus löytyy tutkimalla, mitä Jeesus teki juuri ennen kuin Hän lähetti opetuslapsensa parantamaan sairaita.

Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja.Matt.10:1

Jeesus antoi heille vallan parantaa sairaita. Myös nimeltä mainitsemattomat 72 muuta opetuslasta saivat tämän vallan, jota jopa riivaajat tottelevat.

Ne seitsemänkymmentäkaksi palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden.” Jeesus sanoi heille: ”Minä näin, kuinka Saatana lankesi alas taivaasta kuin salama. Katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita.Luuk.10:17-19

Alkukielessä valtaa vastaava sana exousia tarkoittaa käskyvaltaa eli auktoriteettia. Auktoriteetin ymmärtäminen on avain sairaiden parantamiseen.

Auktoriteettiin liittyy kaksi puolta. Ensinnäkin se on oikeus tai lupa tehdä jotakin. Jeesus antoi meille oikeuden parantaa sairaita. Toiseksi se on valta-asema jonkun yli. Jeesus antoi meille valta-aseman yli riivaajien ja sairauksien. Meillä on siis oikeutettu valta käskeä sairauksia Jeesuksen nimessä, ja niiden on toteltava!

Jeesuksen antamaa auktoriteettia voi verrata poliisin valtaan pysäyttää ja vangita rikolliset. Poliisi toimii valtion antamassa auktoriteetissa ja taistelee rikollisuutta vastaan lain nimessä. Jeesuksen opetuslapsi taas toimii Kuningasten Kuninkaan antamassa auktoriteetissa ja parantaa sairaita Jeesuksen nimessä.

Uskovan tehtäväksi jää siis mennä sairaan luo ja käskeä sairautta lähtemään Jeesuksen nimen auktoriteetissa. Pyhä Henki on auttajasi tässä hetkessä ja Hänen voimansa tekee sairaan terveeksi, koska Jeesuksen lunastustyön tähden sairaalla on oikeus parantua.

Sairaiden parantaminen on mahdollista jokaiselle Jeesuksen opetuslapselle, koska kyse ei ole ihmisestä, vaan Jeesuksen lunastustyöstä, Pyhän Hengen voimasta ja Jeesuksen antamasta auktoriteetista Hänen nimessään. Herra haluaa käyttää juuri sinua!

Jeesuksen opetuslapsilla on valta parantaa sairaita Jeesuksen nimen auktoriteetissa.

Yhteenveto

Sairaiden parantaminen perustuu kolmeen asiaan:

  • Jeesuksen lunastustyö: OIKEUS parantua
  • Pyhä Henki: VOIMA parantaa
  • Auktoriteetti Jeesuksen nimessä: VALTA parantaa
Jeesuksen lunastustyö on antanut jokaiselle ihmiselle oikeuden parantua, koska kaikki heidän sairautensa on jo kannettu ja hinta parantumisesta maksettu. Uskovan tehtäväksi jää toimia hänelle annetussa auktoriteetissa ja käskeä sairautta lähtemään Jeesuksen nimessä. Auttajaksi lähetetty Pyhä Henki vaikuttaa parantavalla voimallaan ja tekee sairaan terveeksi.