Terveys on Jumalan tahto, kuten näimme kirjoituksissa Terveys kuuluu Jumalan suunnitelmaan ja Jeesus on totuus Jumalan tahdosta parantaa. Sairaiden parantaminen on Jumalan idea.

Jumala on antanut uskoville etuoikeuden parantaa sairaita. Kirjoituksessa Mihin parantaminen perustuu? kerrotaan, miten uskova voi parantaa sairaita. Katsotaan seuraavaksi, miksi uskovan tulee parantaa sairaita.

Koska olemme Jeesuksen opetuslapsia

Ei oppilas ole opettajaansa parempi, mutta kaiken opittuaan jokainen on niin kuin opettajansa. –JeesusLuuk.6:40

Opetuslapsi tarkoittaa oppipoikaa, joka opettelee tekemään samoja tekoja kuin hänen opettajansa. Opetuslapsi seuraa kaikessa opettajansa esimerkkiä. Jeesuksen opetuslapsina me pidämme Häntä esimerkkinämme kaikessa ja pyrimme Hänen kaltaisuuteensa.

Jeesuksen esimerkki sairaiden parantamisesta on kristallinkirkas. Hän koki myötätuntoa sairaita kohtaan ja paransi heitä kaikkialla. Siksi mekin parannamme sairaita. Sairaiden parantaminen on osa normaalia Jeesuksen opetuslapsen elämää.

Kun Jeesus antoi lähetyskäskyn ensimmäisille opetuslapsilleen, Hän luetteli ne merkit, jotka seuraavat tulevia opetuslapsia kaikkialla maailmassa.

Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia – –. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä tulevat terveiksi.Mark.16:17-18

Tämä lupaus koskee jokaista, joka on ottanut Jeesuksen Herrakseen ja tullut Hänen opetuslapsekseen. Sairaiden parantaminen on jokaisen Jeesuksen opetuslapsen etuoikeus, mutta samalla se on myös velvollisuus.

Jeesus käski parantamaan sairaita

Onko Jeesus sinun Herrasi? Rakastatko sinä Häntä? Jeesuksen opetuslapsina meidän tulee noudattaa Herramme käskyjä. Näin me osoitamme rakkautemme Häntä kohtaan.

Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. –JeesusJoh.14:15
Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. –JeesusJoh.14:21
Rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat.1.Joh.5:3

Tärkein syy parantaa sairaita on ehdottomasti se, että Herra Jeesus Kristus on käskenyt meitä tekemään niin.

Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.Matt.10:8

Tämä käsky ei koske ainoastaan kahtatoista ensimmäistä opetuslasta. Jeesus lähetti myös 72 muuta opetuslasta parantamaan sairaita ja julistamaan Jumalan valtakuntaa.

Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentäkaksi muuta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän itse aikoi mennä. – – parantakaa siellä olevat sairaat ja julistakaa: ”Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.”Luuk.10:1,9

Lähetyskäskyssä Jeesus käski ensimmäisiä opetuslapsiaan opettamaan myös tuleville opetuslapsille kaiken sen, mitä he itse olivat tehneet.

Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.Matt.28:19-20

Paras tapa oppia on seurata kokeneemman opetuslapsen esimerkkiä käytännössä. Myös sairaiden parantamisen oppii parhaiten tällä tavalla.

Parantaminen tukee ilosanoman julistamista

Uskovan tärkein tehtävä on julistaa Jeesusta Pelastajana – onhan pelastuminen paljon tärkeämpi asia kuin parantuminen. Ilosanoman julistamiseen kuuluu kuitenkin oleellisena osana myös ihmeet ja merkit. Niiden tarkoitus on vahvistaa julistettu sana todeksi.

Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta.Mark.16:20

Merkkien näkeminen auttaa ihmisiä uskomaan ilosanoma todeksi. Ihmisen parantuminen on konkreettinen merkki ylösnousseesta Jeesuksesta. Tästä syystä sairaiden parantaminen on niin tärkeä asia. Sen tarkoitus on tukea ilosanoman julistamista. Me siis parannamme sairaita siksi, että mahdollisimman moni voisi pelastua.

Tämä periaate näkyy hyvin Apostolien teoissa. Otetaan esimerkkinä opetuslapsi Filippoksen toiminta Samarian kaupungissa.

Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Filippos meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi kansalle Kristusta. Ihmiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippos puhui, kun he kuuntelivat häntä ja näkivät tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät ulos huutaen kovalla äänellä, ja moni halvaantunut ja rampa parani. Tuossa kaupungissa syntyi suuri ilo.Apt.8:4-8

Filippos antoi meille raamatullisen mallin ilosanoman julistamisesta. Raamattu ei tue sellaista ilosanoman julistamista, jota tehdään pelkästään sanoilla ja ihmisviisaudella. Paavali toteaa tämän hyvin suoraan:

Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan.1.Kor.2:4-5
sillä meidän evankeliumimme ei tullut luoksenne ainoastaan sanoina vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella.1.Tess.1:5

Kun siis julistamme ilosanomaa, meidän tulee näyttää ihmisille sen Jumalan voima, josta me puhumme. Näin heidän uskonsa ei perustu ihmisen sanoihin, vaan todellisen Jumalan voimaan. Näin me esittelemme heille elävän Jumalan, johon me uskomme.

Yhteenveto

Uskovien tulee parantaa sairaita, koska:

  • Sairaiden parantaminen on osa normaalia Jeesuksen opetuslapsen elämää.
  • Jeesus käski meitä parantamaan sairaita.
  • Sairaiden parantaminen tukee ilosanoman julistamista.
Jeesuksen opetuslapsina me seuraamme Herramme esimerkkiä. Hän paransi sairaita, joten mekin parannamme sairaita. Jeesus sanoi tämän olevan mahdollista jokaiselle uskovalle. Jeesus jopa käski meitä parantamaan sairaita. Sairaiden parantaminen ja muut ihmeet tukevat ilosanoman julistamista. Ilosanoman julistamiseen kuuluu sanojen lisäksi konkreettinen Jumalan voima.