Jeesus on täydellinen ilmoitus Jumalan tahdosta

Jumala lähetti Jeesuksen maan päälle tehtävää varten. Hän suoritti sen täydellisesti. Jokaisena elämänsä päivänä Jeesus toteutti Jumalan tahdon virheettömästi.

Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani vaan lähettäjäni tahdon.Joh.6:38
Hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen aina sitä, mikä on hänelle mieluista.Joh.8:29

Kaikki Jeesuksen teot tapahtuivat Jumalan tahdon mukaisesti. Siksi Jeesuksen elämää tutkimalla saa Jumalan tahdon selville kaikista parhaiten.

Jeesus on täydellinen kuva Jumalan luonteesta

Myös Jumalan luonne näkyy Jeesuksesta täydellisesti.

Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.Joh.14:9
Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuvaHepr.1:3

Sanonta olemuksensa kuva tarkoittaa kreikan kielessä luonteen täydellistä kopiota. Jeesus Kristus on siis täysin tarkka kuva Jumalan luonteesta. Jeesuksen sanat ja teot maalaavat meille oikean jumalakuvan.

Jos siis Jumalan luonne ja tahto loistavat Jeesuksesta näin kirkkaasti, löytyy Hänen elämästään absoluuttinen totuus myös parantumisesta.

Jeesuksen vastaus Jumalan tahdosta parantaa

Moni kysyy Jumalalta: ”Tahdotko parantaa minut?” Jeesus on kuitenkin jo vastannut tähän kysymykseen. Tämä vastaus on suoraan Jumalan sydämeltä. Hänen sanansa ei muutu.

Kun Jeesus oli eräässä kaupungissa, siellä oli mies, joka oli yltä päältä spitaalissa. Nähdessään Jeesuksen mies heittäytyi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen: ”Herra, jos tahdot, sinä voit puhdistaa minut.” Jeesus ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: ”Minä tahdon. Puhdistu!” Ja spitaali lähti hänestä heti.Luuk.5:12-13

Jeesuksen vastaus kerrotaan myös Matteuksen ja Markuksen evankeliumeissa (Matt.8:1-3; Mark.1:40-42). Kolminkertaisesti Jumala vakuuttaa, että Hän tahtoo parantaa!

Jeesuksen teot todistavat Jumalan tahdon parantaa

Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Niitä sanoja, joita minä puhun teille, en puhu omasta aloitteestani. Isä asuu minussa, ja teot ovat hänen tekojaan.Joh.14:10

Evankeliumeihin on kirjoitettu valtava määrä tilanteita, joissa Jeesus parantaa kaikki sairaat. Nämä todistavat Jumalan ehdottoman ja muuttumattoman tahdon parantaa.

Jeesus kulki kaikkialla Galileassa. Hän opetti synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja, joita kansassa oli. Hänen maineensa levisi koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki sairaat – monenlaisten tautien ja kipujen vaivaamat, pahojen henkien riivaamat, kuunvaihetautiset ja halvaantuneet – ja hän paransi heidät.Matt.4:23-24
Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja.Matt.9:35
Auringon laskiessa kaikki erilaisten tautien vaivaamat sairaat tuotiin Jeesuksen luo. Hän pani kätensä jokaisen päälle ja paransi heidät.Luuk.4:40

Jeesus paransi kaikenlaisista sairauksista, joten Jumala tahtoo parantaa kaikenlaisista sairauksista. Kaikki Jeesuksen luokse tulleet saivat parantua, joten Jumala tahtoo parantaa jokaisen. Jeesus on totuus Jumalan tahdosta parantaa.

Jeesuksen tehtävä maan päällä päättyi lunastustyöhön, jossa Hän kantoi ihmisten syntien lisäksi heidän sairautensa. Nyt jokainen ihminen on saanut oikeuden parantua Jeesuksen haavojen kautta. Ylistys ja kunnia Jumalalle!

Yhteenveto

  • Jeesuksen elämästä näemme Jumalan luonteen ja tahdon täydellisesti.
  • Jeesuksen sanat todistavat Jumalan tahdon parantaa.
  • Jeesuksen teot todistavat, että Jumala tahtoo parantaa aina ja kaikista sairauksista.