Miten Jumalan tahto selvitetään?

Jumalan tahtoa ei voi päätellä kokemuksien perusteella. Sen sijaan meidän tulee tutkia, mikä Jumalan tahto on. Jumala ei halua Hänen tahtonsa olevan meille arvoitus, joten Hän on antanut meille Sanansa, josta löydämme totuuden.

Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.Room.12:2

Raamattu on ainoa luotettava lähde Jumalan tahdon etsimiselle. Kenenkään ihmisen kokemus ei määrittele Jumalan tahtoa, eikä koskaan saa mennä Jumalan Sanan edelle. Tässä vaaditaan nöyryyttä.

Onko terveys aina Jumalan tahto? Lähdetään liikkeelle aikojen alusta.

Jumala loi ihmisen terveeksi

Kun Jumala loi maailman, Hän teki siitä juuri sellaisen kuin halusi. Maailman luominen on Jumalan luonteen ja tahdon ilmaisu. Hänen luonteensa täydellinen hyvyys näkyy luomistyön tuloksessa. Alussa kaikki oli täydellistä.

Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää.1.Moos.1:31

Minä päivänä Jumala loi syövän? Entä reuman? Hän ei luonut niitä! Edenin paratiisissa ei ollut minkäänlaista sairautta. Sairaudet tulivat maailmaan vasta sen jälkeen, kun ihminen hylkäsi Jumalan. Silloin Jumalan tahdon mukainen järjestys rikkoutui.

Tämän jälkeen sairaudet ovat olleet osa ihmisen elämää. Jumalan suhtautuminen sairauksiin ei kuitenkaan ole muuttunut. Hän on edelleen samaa mieltä kuin maailmaa luodessaan. Terveys on edelleen Hänen tahtonsa, koska Hän on muuttumaton Jumala.

Taivaassa ei ole sairautta

Aikojen lopussa Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Ne ihmiset, jotka ovat antaneet itsensä Herralle Jeesukselle Kristukselle, perivät tämän uuden maailman yhdessä Hänen kanssaan ja elävät siellä täysin terveinä.

Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt.Ilm.21:4

Sinä päivänä Jumalan tahto tapahtuu jälleen täydellisesti. Näin myös sairaudet jäävät ikuisesti taakse. Kuolemaa ei enää ole missään mitassa. Kaikki kivut ja vaivat ovat poissa.

Jumalan suunnitelma tulevaisuudelle paljastaa, että Hän on hyvä Jumala. Hän rakastaa ihmistä, mutta vihaa sairautta. Taivaassa ei ole sairautta, eikä tule koskaan olemaankaan, sillä sairaus ei ole Jumalan tahto.

Maan päällä niin kuin Taivaassa?

Terveys oli Jumalan tahto, kun Hän loi maailman. Terveys on Jumalan tahto ikuisesti Taivaassa. Mutta entä maan päällä, tässä ja nyt? Vastaus tähän kysymykseen löytyy Isä meidän -rukouksesta.

Rukoilkaa te siis näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.Matt.6:9-10

Jeesus opettaa, että on oikein rukoilla Jumalan tahdon tapahtumista maan päällä yhtä täydellisenä kuin se tapahtuu Taivaassa. Tämä todistaa terveyden olevan Jumalan tahto myös maan päällä. Jumalalla ei ole maan päälle erilaista tahtoa kuin Taivaaseen. Hän on sama hyvä Jumala myös maan päällä.

Taivaassa kaikki ovat terveitä, joten Jumala tahtoo myös maan päällä kaikkien olevan terveitä. Jeesus toteutti Isänsä tahtoa parantamalla sairaita kaikkialla. Jumalan valtakunta alkoi murtautua maan päälle.

Tulkoon Sinun valtakuntasi

Valtakunta tarkoittaa aluetta, jossa kuninkaalla on hallintavalta. Tämän valtakunnan sisällä tapahtuu kuninkaan tahto. Jeesus toi Jumalan valtakunnan maan päälle ja ilmoitti ihmisille Jumalan valtakunnan tahdon.

Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja.Matt.9:35
– – [Jeesus] vetäytyi yksinäisyyteen autioon paikkaan lähelle kaupunkia, jonka nimi oli Beetsaida. Mutta kun ihmiset saivat tietää siitä, he seurasivat häntä. Hän otti heidät vastaan, puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki, jotka parantamista tarvitsivat.Luuk.9:10-11

Näistä jakeista näemme, että sairaiden parantaminen on erottamaton osa Jumalan valtakuntaa. Sairaiden parantaminen on siis varmasti Jumalan tahto. Kun sairas parantuu, Jumalan valtakunnan tahto tapahtuu.

Jumalan valtakunnan edistäminen kuuluu myös Jeesuksen opetuslasten tehtäviin.

missä kuljettekin, julistakaa: ”Taivasten valtakunta on tullut lähelle.” Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.Matt.10:7-8
Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentäkaksi muuta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän itse aikoi mennä. – – parantakaa siellä olevat sairaat ja julistakaa: ”Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.”Luuk.10:1,9

Jälleen Jeesus liittää Jumalan valtakunnan ja parantamisen yhteen. Jumalan valtakunnan julistaminen sisältää aina myös sairaiden parantamisen. Kuningasten Kuningas on puhunut. Tulkoon Hänen valtakuntansa! Tapahtukoon Hänen tahtonsa myös maan päällä niin kuin Taivaassa!

Yhteenveto

  • Jumalan tahdon voi selvittää ainoastaan Hänen Sanastaan.
  • Jumala loi ihmisen terveeksi. Jumala ei luonut sairauksia.
  • Taivaassa ei ole sairauksia.
  • Terveys on Jumalan tahto myös maan päällä.
  • Sairaan parantuessa Jumalan valtakunnan tahto tapahtuu maan päällä.